eigen concepten

21 augustus 2023

Afzakken op de IJssel

ALS JE IN EN OP HET WATER BENT GEBOREN

Zoals ik dat ben, geboren in Harlingen en getogen in Makkum (Friesland) had ik het voorrecht om met mijn ouders heel dicht bij de natuur op te groeien. Dat realiseer je je pas als je ouder wordt.

Mijn vader bouwde zelf platbodems en vanaf mijn peutertijd voer ik mee op de Zeeschouw ‘De Platvoet’ die mijn vader zelf bouwde. Daarmee voeren we vanuit onze basis Makkum op de Friese Meren, het Wad, het IJsselmeer en verder. En hadden wij als kinderen een Piraatje dat de naam ‘Steunzooltje’ droeg. Hoe we aan die naam komen is een anekdote op zich;-)

Zijlstra Zeeschouw De Platvoet – Wijbren Zijlstra

Nu ik volwassen ben, en ik niet meer in Friesland woon, maar in Zwolle (Overijssel), is rivier de IJssel mij dierbaar en zet ik mij daarvoor in. De IJssel mond uit in het IJsselmeer en temeer realiseer ik mij hoe alles met elkaar is verbonden. Dankzij een machtig mooi team Schone IJssel met bevlogen mensen die net zoals ikzelf van het water houden en zich op ieders eigen manier inzetten voor een schone rivier de IJssel is de link voor mij duidelijk. We gaan ‘Afzakken op de IJssel voor een plasticvrije rivier in 2030’ Onze eerste actie op reis naar ons doel!

Ons teamlid Aidan Scherpbier roeide eind 2022 al 5000 kilometer met zijn maat Tristan Sim op de oceaan om aandacht te vragen voor de plastic soep. We gaan dat 22 en 23 september herhalen op de IJssel, in het artikel hieronder lees je meer. Wie onze partners zijn, wie aan de slag gaan, wie roeien, waar we stoppen enzovoort. We hebben jou nodig om de sloeproeiers aan te moedigen en met ons mee te doen om onze missie te volbrengen.

Dit wordt een jaarlijks terugkerende activiteit van Schone IJssel! Heb je vragen? stuur dan een bericht!

De sloeproei-afzaktocht voor een schone IJssel is een initiatief van het projectteam Schone IJssel:

Aidan Scherpbier (sloeproeier), Peter Adema (Kampen Schoon), Gooitske Zijlstra (Schone IJssel), Joost Barendrecht (Schone Rivieren), Wim van Vilsteren (waterschap Vallei en Veluwe), Marloes Heebing (Go Clean), Wim Eikelboom (Onze IJssel) en Lourens Formsma (Schone IJssel)

De foto van de roeiers is afkomstig van de website van sloeproeivereniging Daventru Portru.

 

— English read —

IF YOU WERE BORN IN AND ON WATER

As I am, born in Harlingen and raised in Makkum (Friesland) I had the privilege of growing up very close to nature with my parents. You only realize that when you get older.

My father built flat-bottomed boats himself and from my toddler age I sailed on the Zeeschouw ‘De Platvoet’ that my father built himself. With this we sailed from our base Makkum on the Frisian Lakes, the Wad, the IJsselmeer and beyond. And as children we had a little Pirate named ‘Support Sole’. How we got that name is an anecdote in itself 😉

Zijlstra Zeeschouw De Platvoet – Wijbren Zijlstra

Now that I am an adult, and I no longer live in Friesland, but in Zwolle (Overijssel), the river IJssel is dear to me and I am committed to it. The IJssel flows into the IJsselmeer and I realize all the more how everything is connected. Thanks to a mighty beautiful team Clean IJssel with passionate people who, just like myself, love the water and are committed in their own way to a clean river IJssel, the link is clear to me. We are going ‘Going down the IJssel for a plastic-free river in 2030’ Our first action on a journey towards our goal!

At the end of 2022, our team member Aidan Scherpbier rowed 5,000 kilometers on the ocean with his buddy Tristan Sim to draw attention to the plastic soup. We will repeat that on September 22 and 23 on the IJssel, you can read more in the article below. Who our partners are, who gets to work, who rows, where we stop and so on. We need you to cheer on the sloop rowers and join us in accomplishing our mission.

This will be an annual activity of Clean IJssel! Do you have questions? send a message!

 

The sloop rowing trip for a clean IJssel is an initiative of the Clean IJssel project team:

Aidan Scherpbier (sloeproeier), Peter Adema (Kampen Schoon), Gooitske Zijlstra (Schone IJssel), Joost Barendrecht (Schone Rivieren), Wim van Vilsteren (waterschap Vallei en Veluwe), Marloes Heebing (Go Clean), Wim Eikelboom (Onze IJssel) en Lourens Formsma (Schone IJssel)

 

The photo of the rowers comes from the website of sloop rowing association Daventru Portru.

 


28 maart 2023

UN-Waterconference NYC

HENK EN KWADRAAT A ONLINE IN GESPREK OP DE UN-WATER CONFERENCE 2023 NYC

Donderdagochtend 23 maart, Kwadraat A, de klas van meester Gert, zijn de vragen voor Henk Ovink aan het voorbereiden en speculeren hoe laat het is in New York City. De stad waar hij al een paar weken de voorbereidingen van de tweede UN Water Conference van United Nations ooit gehouden maakt.

Ding Dong, daar is Henk en het is stipt 07.00 uur New York tijd en 12.00 uur Meppel tijd. Hij laat ons zien dat de vlaggen bij het UN gebouw nog niet gehesen zijn en hij laat ons weten dat dit elk moment kan gebeuren. Hoe gaaf is het dat we live met Henk Ovink de eerste Watergezant van Nederland elkaar online ontmoeten!

[Henk loopt hier naar de ingang van het UN gebouw in NYC)

De kinderen van Kwadraat A hebben wat vragen voorbereid en de introductie hoeven we niet te doen, want Henk heeft de kinderen van Kwadraat A al meerdere keren live gezien. En ze weten heel goed waarom Henk in New York is. Samen met Linda Nugter hebben we een proces begeleidt om oplossingen te vinden voor ’te vies’, ’te veel’ en ’te weinig’ water. Hét onderwerp van de conferentie. Op de illustratie zijn de ideeën verbeeld die de kinderen hebben bedacht voor de drie opgaven.

 

[illustratie ideeën leerlingen Kwadraat A door Jerry van der Bol]

Het regende goede vragen en de kinderen zaten gekluisterd naar het Digibord te kijken terwijl Henk alle vragen stuk voor stuk en met veel enthousiasme beantwoorden. Zo gaaf hoe hij de tijd neemt, dat waarderen we zeer.

“Heb je al wat bereikt?” Vraagt één van de leerlingen aan Henk Ovink die zijn scherm deelt en laat zien dat er al heel veel acties zijn opgeschreven en de tweede dag moet nog beginnen. De kinderen zijn blij verrast het getal te zien. ” We zijn benieuwd hoeveel het uiteindelijk zijn geworden, maar dat er werk aan de winkel is zoemt door de hele klas. De actie agenda water staat centraal tijdens de conferentie.

 

‘Water is a fundamental part of all aspects of life.’

 

[Henk laat ons zijn scherm zien met dan al 642 acties!!]

“Kun je de Nederlandse vlag vinden?” Henk zoekt tussen alle vlaggen van alle landen aangesloten bij de United Nations en dat zijn er heel veel.

“Heb je onze ideeën laten zien?” Henk vertelde dat de ochtend vooraf de conferentie heeft gedaan en dat vonden de mensen met wie hij sprak heel inspirerend. We zijn natuurlijk benieuwd of er mensen zijn, die de ideeën een stap verder kunnen brengen. De kinderen hebben nagedacht over ’te vies’ ’te veel’ en ’te weinig’ water.

“Heb je de koning ook een hand geschud? Oh wacht, schud je de koning wel een hand? En hoe spreek je de koning aan?” Omdat Henk op dat moment in de grote conferentiezaal staat laat hij gelijk zien waar de koning heeft gezeten en dat vinden de kinderen natuurlijk top.

[De stoel van Koning Willem Alexander vertelde Henk aan Kwadraat A]

En zo ging dat nog een poosje door. We bedanken Henk ontzettend voor zijn tijd en terwijl hij al een aantal keren in het Engels is aangesproken tijdens de meeting zwaaien we hem uit en wensen hem onwijs veel succes. Ook met alles wat na het congres in goede banen moet worden geleid.

 

Kijk hier de video die Martijn van Hese, Linda Nugter en ik vorig jaar maakten met Kwadraat A en B in opdracht van Regio Zwolle deze gave video, dat was onze eerste ontmoeting met Henk Ovink.


je kunt mij ook volgen via deze social media kanalen
© Copyright 2023 Gooitz | Website door Friks Web & Marketing