schone ijssel

29 januari 2024

OG Plastic Plukkers wint zesde Waste battle

OG PLASTIC PLUKKERS WINT DE ZESDE EDITIE VAN DE WASTE BATTLE!

Jonge creatieve geesten bedenken oplossing voor zwerfafval in het water

Wat was het een strijd! Maar liefst 13 teams van 3 scholen van het voortgezet onderwijs uit Sneek deden mee tijdens een spannende finale van de Waste Battle. De teams van CSG Bogerman, Aeres en RSG Magister Alvinus Sneek pitchten hun idee voor de volle zaal én aan 5 juryleden. Nico, Thijs, Fedde, Wessel en Niels van team OG Plastic Plukkers (een team van RSG) werden gekozen door de jury als winnaar. Hun plakkende hars-muur op wieltjes waar tijdens evenementen plastic aan geplakt kan worden, om zo een kunstwerk te worden, vond de jury niet alleen zeer creatief maar ook nog eens goed uitvoerbaar. Wethouder en tevens juryvoorzitter Michel Rietman overhandigde hen een bokaal en een cheque. Met dit geldbedrag mogen ze het idee dit jaar gaan uitvoeren.

Op de foto: Nico, Thijs, Fedde, Wessel, Niels van team ‘OG Plastic Plukkers’ van RSG Magister Alvinus. Ze maakten een schaalmodel van een verrijdbare muur waarop hars zit. Daartegen kunnen mensen (op evenementen) hun plastic afval ‘plakken’, zodat er een kunstwerk ontstaat.

Ideeën nodig tegen zwerfafval in water
De Waste Battle, die dit jaar voor de zesde keer plaatsvond, is een initiatief van Gooitske Zijlstra. Het thema van deze editie was zwerfafval en water. “Daar zijn echt creatieve ideeën voor nodig. Want gemeentes hebben moeite om met de middelen die ze nu hebben het water schoon te houden,” zegt Zijlstra. Afgelopen najaar vonden de voorrondes plaats op de scholen. Na het winnen van de publieks- en juryprijs mochten 13 teams, hun idee tijdens de finale voorleggen aan de jury. “De Waste Battle is een mooie vorm van onderwijs waarbij je meerdere vakken inzet. De leerlingen denken niet alleen na over een oplossing maar gaan ook echt aan de slag om het idee te maken. In de tussentijd worden ze zich er bewust van dat het afval echt een probleem is en dat ze daar ook zelf een steentje aan bij kunnen dragen om het beter te maken. Ik vond de creatieve oplossingen en pitches heel sterk bedacht en uitgevoerd,” vertelt wethouder Michel Rietman enthousiast.

Jury
De finale van de Waste Battle werd dit jaar in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek gehouden. In de jury dit jaar zaten afgevaardigden van Jumbo Kooistra Supermarkten, Circulair Friesland en de gemeente Súdwest-Fryslân.

“Hoe voorkomen we dat zwerfplastic in het water komt?”
In deze editie van de Waste Battle Sudwest-Fryslan vragen we aandacht voor zwerfplastic, een groot probleem voor de natuur en mensen. Vanaf het moment dat het wordt weggegooid en in de gracht waait. Het vervolgens in de meren komt en in de zee beland. Op een gegeven moment wordt het plastic zo klein omdat het afbrokkelt en de vissen het als eten zien en als wij de vissen eten het ook in onze maag terecht komt. Dat willen we voorkomen, maar hoe?

We hebben jullie hulp nodig!
In de video:
Michel Rietman – wethouder afval- en waterbeheer
Dirk Soepboer – Team Schoon
Gurbe Wiarda – Suver Skjin
Freerk Visserman – binnenvisser Heeg
Video en presentatie: Martijn van Hese
Ondertiteling: Proza Smit
Opdracht: Waste Battle


21 augustus 2023

Afzakken op de IJssel

ALS JE IN EN OP HET WATER BENT GEBOREN

Zoals ik dat ben, geboren in Harlingen en getogen in Makkum (Friesland) had ik het voorrecht om met mijn ouders heel dicht bij de natuur op te groeien. Dat realiseer je je pas als je ouder wordt.

Mijn vader bouwde zelf platbodems en vanaf mijn peutertijd voer ik mee op de Zeeschouw ‘De Platvoet’ die mijn vader zelf bouwde. Daarmee voeren we vanuit onze basis Makkum op de Friese Meren, het Wad, het IJsselmeer en verder. En hadden wij als kinderen een Piraatje dat de naam ‘Steunzooltje’ droeg. Hoe we aan die naam komen is een anekdote op zich;-)

Zijlstra Zeeschouw De Platvoet – Wijbren Zijlstra

Nu ik volwassen ben, en ik niet meer in Friesland woon, maar in Zwolle (Overijssel), is rivier de IJssel mij dierbaar en zet ik mij daarvoor in. De IJssel mond uit in het IJsselmeer en temeer realiseer ik mij hoe alles met elkaar is verbonden. Dankzij een machtig mooi team Schone IJssel met bevlogen mensen die net zoals ikzelf van het water houden en zich op ieders eigen manier inzetten voor een schone rivier de IJssel is de link voor mij duidelijk. We gaan ‘Afzakken op de IJssel voor een plasticvrije rivier in 2030’ Onze eerste actie op reis naar ons doel!

Ons teamlid Aidan Scherpbier roeide eind 2022 al 5000 kilometer met zijn maat Tristan Sim op de oceaan om aandacht te vragen voor de plastic soep. We gaan dat 22 en 23 september herhalen op de IJssel, in het artikel hieronder lees je meer. Wie onze partners zijn, wie aan de slag gaan, wie roeien, waar we stoppen enzovoort. We hebben jou nodig om de sloeproeiers aan te moedigen en met ons mee te doen om onze missie te volbrengen.

Dit wordt een jaarlijks terugkerende activiteit van Schone IJssel! Heb je vragen? stuur dan een bericht!

De sloeproei-afzaktocht voor een schone IJssel is een initiatief van het projectteam Schone IJssel:

Aidan Scherpbier (sloeproeier), Peter Adema (Kampen Schoon), Gooitske Zijlstra (Schone IJssel), Joost Barendrecht (Schone Rivieren), Wim van Vilsteren (waterschap Vallei en Veluwe), Marloes Heebing (Go Clean), Wim Eikelboom (Onze IJssel) en Lourens Formsma (Schone IJssel)

De foto van de roeiers is afkomstig van de website van sloeproeivereniging Daventru Portru.

 

— English read —

IF YOU WERE BORN IN AND ON WATER

As I am, born in Harlingen and raised in Makkum (Friesland) I had the privilege of growing up very close to nature with my parents. You only realize that when you get older.

My father built flat-bottomed boats himself and from my toddler age I sailed on the Zeeschouw ‘De Platvoet’ that my father built himself. With this we sailed from our base Makkum on the Frisian Lakes, the Wad, the IJsselmeer and beyond. And as children we had a little Pirate named ‘Support Sole’. How we got that name is an anecdote in itself 😉

Zijlstra Zeeschouw De Platvoet – Wijbren Zijlstra

Now that I am an adult, and I no longer live in Friesland, but in Zwolle (Overijssel), the river IJssel is dear to me and I am committed to it. The IJssel flows into the IJsselmeer and I realize all the more how everything is connected. Thanks to a mighty beautiful team Clean IJssel with passionate people who, just like myself, love the water and are committed in their own way to a clean river IJssel, the link is clear to me. We are going ‘Going down the IJssel for a plastic-free river in 2030’ Our first action on a journey towards our goal!

At the end of 2022, our team member Aidan Scherpbier rowed 5,000 kilometers on the ocean with his buddy Tristan Sim to draw attention to the plastic soup. We will repeat that on September 22 and 23 on the IJssel, you can read more in the article below. Who our partners are, who gets to work, who rows, where we stop and so on. We need you to cheer on the sloop rowers and join us in accomplishing our mission.

This will be an annual activity of Clean IJssel! Do you have questions? send a message!

 

The sloop rowing trip for a clean IJssel is an initiative of the Clean IJssel project team:

Aidan Scherpbier (sloeproeier), Peter Adema (Kampen Schoon), Gooitske Zijlstra (Schone IJssel), Joost Barendrecht (Schone Rivieren), Wim van Vilsteren (waterschap Vallei en Veluwe), Marloes Heebing (Go Clean), Wim Eikelboom (Onze IJssel) en Lourens Formsma (Schone IJssel)

 

The photo of the rowers comes from the website of sloop rowing association Daventru Portru.

 


je kunt mij ook volgen via deze social media kanalen
© Copyright 2023 Gooitz | Website door Friks Web & Marketing