placemaking

20 oktober 2022

MENS ZIJN IN DE STAD

Voor de meeste mensen in mijn netwerk is het geen verrassing dat ik een pleitbezorger ben van andere perspectieven op onze steden, dorpen, buitengebieden en plekken. Waarin de mens centraal staat, ten opzichte van de bebouwde ruimte en ten opzichte van de publieke ruimte en hoe mensen daarin bewegen en waarom wel en of niet. Hoe ze zich daarbij voelen, wat het met hen doet en waar dat door komt enzovoort.

De afgelopen jaren onderzoek ik met gooitz als Placemaker het kindperspectief met ‘De stad op ooghoogte door de ogen van kinderen (6-12 jaar)’ Ik werk mét kinderen en kinderen krijgen de hoofdrol in mijn projecten. Vraag aan de volwassenen om een belofte te doen die ze nakomen. Kinderen hebben goede ideeën voor volwassen problemen. Punt. Een grote inspiratiebron daarbij zijn de kinderen zelf én het netwerk van Stipo die de aanjager was voor het boek City at eye level kids.

En onlangs onderzocht ik met Saar van der spekOntroerende zaken op eigen initiatief en met ondersteuning van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ‘De stad op ooghoogte door de ogen van de lhbtiq+ community – in het onderzoek naar De Veelzijdige Stad / The Versatile City. Hoe voelt deze community zich in Zwolle in relatie tot de openbare ruimte en de bebouwde ruimte. Dat leverde een aantal  mooie ontwerprichtingen op en een manifest. Deze hebben we gepresenteerd en aangeboden aan Burgemeester en Wethouders van gemeente Zwolle. Wat is het toch gaaf om dit soort zaken te agenderen en samen impact te maken, klein en groot.

Placemaking Europe Kids
Sinds Placemaking Week Europe 2019 in Valencia plaatsvond ben ik een actief pleitbezorger voor Child Friendly Cities en werk ik samen met een internationale groep mensen als active member van Placemaking Europe Kids

Onze werkgroep richt zich op het welzijn van kinderen en hun interactie met de ruimte en de stad/dorp/buitengebied en plek. Het doel is om met Placemaking kindvriendelijke steden te creëren. 

  • Wij willen dat kinderen een stem en een rol krijgen bij de besluitvorming in stedelijke ontwikkeling. En dat het niet ophoudt bij een workshop en de foto met de wethouder.
  • Wij willen mensen bewust maken van de positieve impact die de mening van kinderen op de samenleving kan hebben. 
  • Wij vergelijken verschillende Europese stedelijke realiteiten in relatie tot kindvriendelijke planning met elkaar. 

In de Covid periode hebben we een aantal seminars georganiseerd om contact te houden met onze collega’s en september 2022 hebben we met de werkgroep twee interessante en succesvolle fieldtrips tijdens Placemaking Week Europe in Pontevedra gehost en vele mensen de ogen geopend hoe het is om de stad op ooghoogte door de ogen van kinderen te ervaren. 

In Nederland maakte ik begin 2021 kennis met Marlies van der Hilst-de Jong van ‘De Kleine Gast’ en met haar heb ik het idee van de fieldtrip in Dublin verder vormgegeven en uitgewerkt. Via Maud de Vries van BYCS kwam ik in 2020 in contact met Donna Cooney, fietsburgemeester van Dublin. En het was ons eerste idee voor de fieldtrip om met haar contact te zoeken om dit met haar hulp te organiseren en dat bleek een schot in de roos. Daarnaast kreeg ik ook goed contact met Deborah Clarke van Dublin City Council, die heeft ons enorm goed gefaciliteerd op weg naar en tijdens de conferentie dat plaatsvond van vijf tot en met zeven oktober 2022. 

Hoe vet is het om de straat te heroveren met 20 kinderen van een school uit Dublin, 25 deelnemers van de conferentie, drie politieagenten – Gardai – op de fiets, journalisten van de nationale zenders en dagbladen op de fiets en wij, Marlies en Gooitske met een grote glimlach op het gezicht. Ik kan jullie vertellen dat het heel vet is. Een heuse Critical Mass zoals ze dat in Dublin noemen. Een Reclaim the street actie zoals Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet het zouden beschrijven. Om met elkaar door Dublin te fietsen dat was echt geweldig.

Foto via Dublin City Council Fieldtrip ‘Through the tunnel’ Dublin

Waarom deze fieldtrip?
Omdat kinderen serieus genomen moeten worden en we goed naar ze moeten luisteren en dat we planners, politici, ambtenaren, stedenbouwer enzovoort moeten leren hoe het is om met kinderen te werken. Dat lijkt een open deur, alleen is de praktijk anders. 

We hebben ons in het voorjaar van 2022 aangemeld voor de tiende Child in the City World Conference in Dublin en het idee voor de fieldtrip ingeleverd. Vervolgens zijn we met de voorbereidingen gestart. Eind april 2022 kregen we de uitslag dat onze inzending was uitgekozen. We hebben contact gezocht met mensen in Dublin en daarbuiten die voor de fieldtrip van belang waren. Waaronder mijn collega’s Agnieszka Kryzak en Beata Patuszynska, twee leden van Placemaking Europe kids, die op de conferentie Child in the City World congres aanwezig zouden zijn, hadden aangeboden om mee te helpen tijdens de fieldtrip, super!  

Omdat we ons goed wilden voorbereiden zijn we een paar dagen eerder naar Dublin afgereisd. Mede omdat we zelf wilden ervaren hoe het is om aan de linkerkant van de weg te fietsen in een hele andere fiets-infrastructuur te zijn dan zoals we die in Nederland kennen. Met de fantastische hulp en de onvoorwaardelijke inzet van fietsburgemeester, Donna Cooney, konden wij op 6 oktober een succesvolle fieldtrip uitvoeren onder leiding van de kinderen door Dublin. Wat een rit was dat! 

Hoe zag onze fieldtrip eruit?
Georganiseerd door gooitz, De Kleine Gast, Agnieszka Kryzak en Beata Patuszynska en onder de bezielende leiding van Donna Cooney, trotse fietsburgemeester van Dublin (BYCS) en wethouder bij Dublin city council fietsten we met 20 kinderen van St Audoen’school, 25 deelnemers van het congres, drie politiemannen – Gardai – op de fiets, een journalist van de Irish Times op de fiets, een journalist van RTE Radio 1 op de fiets. Tijdens de fieldtrip werden stedenbouwkundigen, beleidsmakers, ontwerpers, verkeerskundigen enzovoort uitgenodigd voor een fietstocht door de binnenstad van Dublin. Wetende dat kinderen hun omgeving op een andere manier beleven is één ding, ‘Through the Tunnel heeft elke deelnemer het perspectief van een kind van dichtbij laten ervaren. Wat als we 1 meter lang waren, nog niet konden horen waar geluiden vandaan komen, koker visie zouden hebben en snel afgeleid zijn? Hoe zouden we ons voelen en de plek ervaren? 

De mensen die meegedaan hebben aan de fieldtrip hebben een schitterende ervaring gekregen. Net als de organisatoren;-)

Fotos in deze galerij: Gooitske Zijlstra, Maud de Vries, Dublin City Council.


Het kan niet vaak genoeg gezegd, dat we zonder de fijne samenwerking met Deborah Clarke van Dublin city council, die nauw betrokken was bij de organisatie van de conferentie en fietsburgemeester Donna Cooney was dit niet gelukt. Onze dank is heel groot!

 

Luister hier het interview met RTW Radio one terug. 

Bekijk hier het artikel en ‘Image of the day’ door de Irish Times 


6 oktober 2022

Placemakingweek 2022

We need other perspectives on our public space and places! Not only in cities, but also in villages and rural areas. And knowing that it was such a pleasure to inspire policy makers, urban designers, ministeries, urban planners, designers and traffic engineers and a whole lot of Placemakers from around the globe with the child perspective on Placemakingweek Europe in Pontevedra! Creating better cities together, is about people, the human scale and then buildings.

Last week gooitz was at PlacemakingweekEurope Pontevedra Spain en we were there together with an awesome group of likeminded people who want to create better cities. With our team of Placemaking Europe  kids we provided two workshops on Wednesday and Thursday.

Our first workshop on Wednesday September 27th was really cool:
The City at Kids Eye Level – What Would You Change if You Explored and Experienced the City Like a Kid?’

Have you ever thought how a child experience the city? What do they look when walking and playing? How they feel when certain things are present or missing?

In this walkshop, we gave adults the experience to explore Pontevedra from the height of a child and seeing through a Childs perspective. Using different tools, the Placemaking Kids Group guided the people through the public space asking you to assess the city from the needs and wants of a kid. Do you remember how your city was when you where a child? How far could you go? How many things could you do? Is it different today?

With our audience we shared why and how the public space and the built environment affects children’s development, as well as their caregivers’ day to day activities. We discussed ideas, visions and design principles that we use in Placemaking to improve this experience and have more child-friendly cities. And let the attendees see the city from a different perspective. And have the experience of the city through the eyes of a child!

On the second Walkshop on thursday, September 28th, we were going to see through Children’s Eyes!:
What Kids Can Teach Us About Building Healthy Cities.’

In this Walkshop we learned about the public space from the children of Pontevedra! A group of 20+ local children explored the city and got to know what their favorite places are, where they like spending their time, where they feel togetherness. And a big group of 30 adults were interested in participatory tools to use with children, this session was really awesome! We presented different tools for everyone to use to integrate children’s ideas, wishes, and visions when designing public spaces in the city and in city policies.

While the children were busy with their observation the adults observed how the kids worked, and how is it to work with children. Also, we saw Pontevedra from the expert’s vision: its younger citizens! Children’s imagination, hope and creativity, bring to the table a different sense of the public space. Things that in adulthood sometimes we tend to forget. This playful walkshop was a great opportunity learn about children’s participation, and use their perceptions and ideas to redefine the way we work.

I want to give a big shout out to all the Placemakers, Citymakers and all advocates for child friendly cities to make generous cities together. It takes enormous stamina to add a different perspective to the existing ones to the public space in order to make a generous city together. And as the saying goes: it takes a child to raise a village’

I want to give a big thumbs up to Placemaking Europe and my colleagues at Placemaking Europe Kids, especially to @carolienOomes whom I worked with closely this week. And to the school and @mar Penala Lopez

As we speek I am at the 10th child in the city conference in Dublin where @Marlies and I organizing a fieldtrip ‘Through the tunnel’ with 20 children at the age of 10, 20 participants, the bikemayor of Dublin Donna Cooney, our Dutch ambassador Adriaan Palm and many press. We want to create awareness for the child perspective. To be continued.

 


je kunt mij ook volgen via deze social media kanalen
© Copyright 2022 Gooitz | Website door Friks Web & Marketing