inspiratie

29 januari 2024

OG Plastic Plukkers wint zesde Waste battle

OG PLASTIC PLUKKERS WINT DE ZESDE EDITIE VAN DE WASTE BATTLE!

Jonge creatieve geesten bedenken oplossing voor zwerfafval in het water

Wat was het een strijd! Maar liefst 13 teams van 3 scholen van het voortgezet onderwijs uit Sneek deden mee tijdens een spannende finale van de Waste Battle. De teams van CSG Bogerman, Aeres en RSG Magister Alvinus Sneek pitchten hun idee voor de volle zaal én aan 5 juryleden. Nico, Thijs, Fedde, Wessel en Niels van team OG Plastic Plukkers (een team van RSG) werden gekozen door de jury als winnaar. Hun plakkende hars-muur op wieltjes waar tijdens evenementen plastic aan geplakt kan worden, om zo een kunstwerk te worden, vond de jury niet alleen zeer creatief maar ook nog eens goed uitvoerbaar. Wethouder en tevens juryvoorzitter Michel Rietman overhandigde hen een bokaal en een cheque. Met dit geldbedrag mogen ze het idee dit jaar gaan uitvoeren.

Op de foto: Nico, Thijs, Fedde, Wessel, Niels van team ‘OG Plastic Plukkers’ van RSG Magister Alvinus. Ze maakten een schaalmodel van een verrijdbare muur waarop hars zit. Daartegen kunnen mensen (op evenementen) hun plastic afval ‘plakken’, zodat er een kunstwerk ontstaat.

Ideeën nodig tegen zwerfafval in water
De Waste Battle, die dit jaar voor de zesde keer plaatsvond, is een initiatief van Gooitske Zijlstra. Het thema van deze editie was zwerfafval en water. “Daar zijn echt creatieve ideeën voor nodig. Want gemeentes hebben moeite om met de middelen die ze nu hebben het water schoon te houden,” zegt Zijlstra. Afgelopen najaar vonden de voorrondes plaats op de scholen. Na het winnen van de publieks- en juryprijs mochten 13 teams, hun idee tijdens de finale voorleggen aan de jury. “De Waste Battle is een mooie vorm van onderwijs waarbij je meerdere vakken inzet. De leerlingen denken niet alleen na over een oplossing maar gaan ook echt aan de slag om het idee te maken. In de tussentijd worden ze zich er bewust van dat het afval echt een probleem is en dat ze daar ook zelf een steentje aan bij kunnen dragen om het beter te maken. Ik vond de creatieve oplossingen en pitches heel sterk bedacht en uitgevoerd,” vertelt wethouder Michel Rietman enthousiast.

Jury
De finale van de Waste Battle werd dit jaar in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek gehouden. In de jury dit jaar zaten afgevaardigden van Jumbo Kooistra Supermarkten, Circulair Friesland en de gemeente Súdwest-Fryslân.

“Hoe voorkomen we dat zwerfplastic in het water komt?”
In deze editie van de Waste Battle Sudwest-Fryslan vragen we aandacht voor zwerfplastic, een groot probleem voor de natuur en mensen. Vanaf het moment dat het wordt weggegooid en in de gracht waait. Het vervolgens in de meren komt en in de zee beland. Op een gegeven moment wordt het plastic zo klein omdat het afbrokkelt en de vissen het als eten zien en als wij de vissen eten het ook in onze maag terecht komt. Dat willen we voorkomen, maar hoe?

We hebben jullie hulp nodig!
In de video:
Michel Rietman – wethouder afval- en waterbeheer
Dirk Soepboer – Team Schoon
Gurbe Wiarda – Suver Skjin
Freerk Visserman – binnenvisser Heeg
Video en presentatie: Martijn van Hese
Ondertiteling: Proza Smit
Opdracht: Waste Battle


11 oktober 2023

Met een andere bril naar verkeer kijken

Wat als je kinderen de baas van het verkeer maakt?

Dan krijg je een ander perspectief op het huidige verkeer, de verkeersveiligheid en de ruimte. Dat is niet zo als wij – volwassenen – ernaar kijken. Van 2020-2022 mocht ik een aantal proeftuinen verkeer door de ogen van kinderen 6-12 jaar en jong volwassenen met een verstandelijke functiebeperking ontwikkelen en uitvoeren in Overijssel. De proeftuinen vonden plaats in het  buitengebied, dorpen en steden, een mooie variatie. En leverde inzichten en uitkomsten op mét beloften van verschillende gemeenten in provincie Overijssel. Best gek toch, omdat in Nederland alles rondom verkeer en verkeersveiligheid is gereguleerd en in wetten is vastgelegd. Des te interessanter om te zien hoe kinderen anders naar dit onderwerp kijken en wat het zou kunnen opleveren om het een keer door de bril van deze doelgroep te bekijken én uit te proberen.

 

Hoe werkt dat dan? 

Hierboven in de tekening zie je het proces. In deze eerste fase volgen we acht stappen en betrekken we lerende partijen. Lerende partijen zijn organisaties en overheden en belanghebbenden zowel door mijn opdrachtgevers uitgekozen en door de kinderen aangevuld. Denk bijvoorbeeld aan de burgemeester van Overijssel;-)
Het proces heeft als basis Placemaking (Projects for Public Spaces) en de City at Eye level Kids (Stipo) en is doorontwikkeld door gooitz.

 

Proeftuin Stadshagen
In 2020 starten we de proeftuin verkeer door de ogen van kinderen 6-12 jaar in Stadshagen, een jonge wijk in gemeente Zwolle. Deze proeftuin was de tweede proeftuin die naar een vervolgfase, tactical urbanism is gebracht en uitgevoerd in september 2023. Bij deze proeftuin hebben we een groep jonge bewoners met een verstandelijke beperking (WIZ Jongeren) van Het Vensterhuis betrokken. De basisscholen die hebben meegedaan: Kindcentrum Kasteelhoeve (voorheen KBS De Vlieger 2) en Triomundo (voorheen Supernova). Nadat de eerste fase was doorlopen hebben de wijkmanager en verkeerskundige van Stadshagen het aangedurfd om de belofte te doen een paar ideeën uit te proberen. Dat toont lef en durf van gemeente Zwolle.

 

Welke thema’s herkennen kinderen?
We zijn begonnen met elkaar te leren kennen en de opdracht met de kinderen te bespreken. Daarna hebben de kinderen geïnventariseerd wat ze leuk, moeilijk, ingewikkeld of gevaarlijk vinden en hebben ze met elkaar een aantal plekken uitgekozen waar we oplossingen voor gaan verzinnen (stap 3 uit het proces).

Kijk eerst het filmpje van juf Ilze van der Velde en haar klas hieronder voor je verder leest. 

Bij de observaties laten we de kinderen zelf hun plekken kiezen die ze vooraf hebben onderzocht. Ze overleggen met elkaar op welke plekken ze verder onderzoek willen doen. In het geval van de Proeftuin verkeer door de ogen van kinderen in de wijk Stadshagen in Zwolle hebben de kinderen de volgende plekken uitgekozen:

  • Rotonde bij Station Stadshagen
  • Kruispunt Werkerlaan
  • Dinghofslaan

 

Waarom deze plekken? 
De kinderen en de WIZ jongeren hebben eerst zelf onderzoek gedaan met behulp van fotografie, Action Cam en debat. Ze hebben in kleine groepjes onderzocht en in kaart gebracht wat op de weg van huis naar school, of van school naar de bieb, of van huis naar het winkelcentrum ingewikkeld, lastig, gevaarlijk of juist leuk is in het verkeer. De kinderen zijn daar vervolgens mee aan de slag gegaan en zijn ze door de methode die gooitz heeft ontwikkeld tot een aantal ideeën gekomen. De ideeën van de groepen zijn aan elkaar in klas gepresenteerd en door kunstenaar en illustrator Jerry van der Bol geïllustreerd. Uiteindelijk met het goedkeuren van de kinderen definitief gemaakt en gepresenteerd aan de lerende partners door de kinderen.

De thema’s die benoemd zijn door de kinderen:
Er wordt veel te hard gereden; daardoor Moeilijk in te schatten of je kunt oversteken; Het is niet overzichtelijk; Beton is saai, er is weinig kleur;  Veel verkeersborden; Er is veel lawaai; maak de fietsers en voetgangers de baas op de rotonde;

De uitprobeerfase
In het voorjaar van 2023 zijn de voorbereidingen gestart om een aantal ideeën in het echt uit te voeren. De illustrator heeft de ideeën van de kinderen op de plekken vormgegeven en dat is weer met de kinderen afgestemd of het klopte. De betrokken wethouder heeft akkoord gegeven omdat in het verkeersbesluit positief advies is afgegeven voor de ontwerpen en dat was nog niet zo gemakkelijk. Wat voor juridische status heeft zo’n proeftuin, dat moest allemaal worden uitgezocht. Met succes.

 

Vervolgens is de tekening in een technisch programma gezet door de mensen van de afdeling verkeerskunde, zodat Trackline, partner voor wegmarkeringen in gemeente Zwolle in samenwerking met operationeel beheer en wegen van gemeente. Die hadden nog niet eerder een vraag van deze orde gekregen, des te bijzonder dat het nu is waargemaakt. Het heeft wat hoofdbrekens gekost, maar met alle wil en medewerking van alle partijen is het een uniek project in Nederland, waar we veel van kunnen leren de komende maanden.

Opening Proeftuin verkeer 28 september
Op donderdag 28 september heeft wethouder Michiel van Willigen samen met Mi-won (W.I.Z-jongeren; Wonen in Zwolle), Mads (Kindercampus TrioMundo) en Maylinn (Kindcentrum Kasteelhoeve) het laatste schilderwerk gedaan. Als je goed kijkt op in de video zie je de letter M, de voorletters van alle kinderen. Het was een feestelijke gebeurtenis en de komende periode gaan we de plekken opnieuw observeren met de drie partijen.

 

 

 

Drone shots van de ontwerpen waar kinderen op de drie plekken Dinghofslaan, Station Stadshagen en Werkerlaan [Martijn van Hese].

Ideeën: kinderen van Triomundo, Kindcentrum Kasteel en WIZ Jongeren
Vertaling ideeën kinderen in illustratie en ontwerp: Jerry van der Bol
Verkeerskundige uitwerking: Joris van Loon en Jort Heuver
Uitvoering: Trackline in samenwerking met gemeente Zwolle
Begeleiding: Rene Stuij en Jenine Overgoor gemeente Zwolle
Communicatie: Tanja de Graaf en Karla Hoeflaak gemeente Zwolle

Dank aan alle ouders en verzorgers (Omega) van de WIZ jongeren 
Dank aan Studio Vers Bestuur
Dank aan Heidy van Essen van Provincie Overijssel

En dank aan alle verkeersgebruikers van de drie plekken die overlast hebben ervaren.

 

 

In de pers:
1Zwolle.nl
Jeugdjournaal
RTV Oost
Hart van Nederland
Stentor
Swollenaer
Vinexpress (pagina 6)
Vinexpress (pagina 5)

Inspiratie:
Street for kids
Piazze Aperte Milan


je kunt mij ook volgen via deze social media kanalen
© Copyright 2023 Gooitz | Website door Friks Web & Marketing