inspiratie

20 december 2022

365 dagen per jaar regenboogvlag!

Foto via D66 Zwolle

 

Wat een mooi nieuws!

De motie om de progressive pride vlag 365 dagen per jaar in onze gemeente Zwolle te hijsen is aangenomen!

We zijn heel blij en verheugd dat op maandag 19 december 2022 de motie ‘Kleurrijk Zwolle’ is aangenomen. Nadat we in mei 2022 ontwerpend onderzoek deden naar ‘De Veelzijdige Stad’ / ‘The Versatile City spraken we op maandag 13 juni 2022 in bij de gemeenteraad en overhandigden we het Manifest voor de Veelzijdige Stad aan het college van B&W. Vervolgens hebben we een aantal politieke partijen geïnspireerd met onze onderzoeksresultaten en heeft de PvdA het initiatief genomen om een motie in te dienen om de regenboogvlag in Zwolle elke dag te laten wapperen! Deze motie werd ondersteund door meerdere partijen. 


Wat houdt de motie in?

Zwolle is een regenbooggemeente en om dat kracht bij te zetten gaat de progressive pride vlag 365 dagen per jaar wapperen. Lees hier de motie Kleurrijk Zwolle.

 

Wil je nog eens teruglezen over ons onderzoek?

Download hier het inhoudelijke verslag, of neem contact op met Saar of Gooitske en we praten je graag bij.

Gooitske Zijlstra & Saar van der Spek

Initiatiefnemers De Veelzijdige Stad |Initators The Versatile City

 

 

—————————–

 

Such great news!

The resolution to raise the progressive pride flag 365 days a year in our municipality of Zwolle has been passed by the City Council!

We are very happy and delighted that on Monday 19 December 2022, the ‘Colourful Zwolle’ resolution was voted through. After Saar van der Spek and Gooitske Zijlstra conducted design research on ‘The Versatile City’ / ‘The Versatile City’ in May 2022, they spoke to the city council on Monday 13 June 2022 and we presented the Manifesto for the Versatile City to the municipal executive committee. We then inspired a number of political parties with our research findings and the PvdA took the initiative to submit a resolution to raise the rainbow flag in Zwolle every day! This resolution was supported by several parties.

 

What does the resolution entail?

Zwolle is a rainbow municipality and to reinforce this, the progressive pride flag will be waving 365 days a year. Read more about the resolution ‘Colourful Zwolle’

 

Want to read back on our research?

Download the content report here, or contact Saar of Gooitske and we will be happy to update you.

 

Gooitske Zijlstra & Saar van der Spek

Initiators The Versatile City | Initators The Versatile City

 


20 oktober 2022

MENS ZIJN IN DE STAD

Voor de meeste mensen in mijn netwerk is het geen verrassing dat ik een pleitbezorger ben van andere perspectieven op onze steden, dorpen, buitengebieden en plekken. Waarin de mens centraal staat, ten opzichte van de bebouwde ruimte en ten opzichte van de publieke ruimte en hoe mensen daarin bewegen en waarom wel en of niet. Hoe ze zich daarbij voelen, wat het met hen doet en waar dat door komt enzovoort.

De afgelopen jaren onderzoek ik met gooitz als Placemaker het kindperspectief met ‘De stad op ooghoogte door de ogen van kinderen (6-12 jaar)’ Ik werk mét kinderen en kinderen krijgen de hoofdrol in mijn projecten. Vraag aan de volwassenen om een belofte te doen die ze nakomen. Kinderen hebben goede ideeën voor volwassen problemen. Punt. Een grote inspiratiebron daarbij zijn de kinderen zelf én het netwerk van Stipo die de aanjager was voor het boek City at eye level kids.

En onlangs onderzocht ik met Saar van der spekOntroerende zaken op eigen initiatief en met ondersteuning van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ‘De stad op ooghoogte door de ogen van de lhbtiq+ community – in het onderzoek naar De Veelzijdige Stad / The Versatile City. Hoe voelt deze community zich in Zwolle in relatie tot de openbare ruimte en de bebouwde ruimte. Dat leverde een aantal  mooie ontwerprichtingen op en een manifest. Deze hebben we gepresenteerd en aangeboden aan Burgemeester en Wethouders van gemeente Zwolle. Wat is het toch gaaf om dit soort zaken te agenderen en samen impact te maken, klein en groot.

Placemaking Europe Kids
Sinds Placemaking Week Europe 2019 in Valencia plaatsvond ben ik een actief pleitbezorger voor Child Friendly Cities en werk ik samen met een internationale groep mensen als active member van Placemaking Europe Kids

Onze werkgroep richt zich op het welzijn van kinderen en hun interactie met de ruimte en de stad/dorp/buitengebied en plek. Het doel is om met Placemaking kindvriendelijke steden te creëren. 

  • Wij willen dat kinderen een stem en een rol krijgen bij de besluitvorming in stedelijke ontwikkeling. En dat het niet ophoudt bij een workshop en de foto met de wethouder.
  • Wij willen mensen bewust maken van de positieve impact die de mening van kinderen op de samenleving kan hebben. 
  • Wij vergelijken verschillende Europese stedelijke realiteiten in relatie tot kindvriendelijke planning met elkaar. 

In de Covid periode hebben we een aantal seminars georganiseerd om contact te houden met onze collega’s en september 2022 hebben we met de werkgroep twee interessante en succesvolle fieldtrips tijdens Placemaking Week Europe in Pontevedra gehost en vele mensen de ogen geopend hoe het is om de stad op ooghoogte door de ogen van kinderen te ervaren. 

In Nederland maakte ik begin 2021 kennis met Marlies van der Hilst-de Jong van ‘De Kleine Gast’ en met haar heb ik het idee van de fieldtrip in Dublin verder vormgegeven en uitgewerkt. Via Maud de Vries van BYCS kwam ik in 2020 in contact met Donna Cooney, fietsburgemeester van Dublin. En het was ons eerste idee voor de fieldtrip om met haar contact te zoeken om dit met haar hulp te organiseren en dat bleek een schot in de roos. Daarnaast kreeg ik ook goed contact met Deborah Clarke van Dublin City Council, die heeft ons enorm goed gefaciliteerd op weg naar en tijdens de conferentie dat plaatsvond van vijf tot en met zeven oktober 2022. 

Hoe vet is het om de straat te heroveren met 20 kinderen van een school uit Dublin, 25 deelnemers van de conferentie, drie politieagenten – Gardai – op de fiets, journalisten van de nationale zenders en dagbladen op de fiets en wij, Marlies en Gooitske met een grote glimlach op het gezicht. Ik kan jullie vertellen dat het heel vet is. Een heuse Critical Mass zoals ze dat in Dublin noemen. Een Reclaim the street actie zoals Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet het zouden beschrijven. Om met elkaar door Dublin te fietsen dat was echt geweldig.

Foto via Dublin City Council Fieldtrip ‘Through the tunnel’ Dublin

Waarom deze fieldtrip?
Omdat kinderen serieus genomen moeten worden en we goed naar ze moeten luisteren en dat we planners, politici, ambtenaren, stedenbouwer enzovoort moeten leren hoe het is om met kinderen te werken. Dat lijkt een open deur, alleen is de praktijk anders. 

We hebben ons in het voorjaar van 2022 aangemeld voor de tiende Child in the City World Conference in Dublin en het idee voor de fieldtrip ingeleverd. Vervolgens zijn we met de voorbereidingen gestart. Eind april 2022 kregen we de uitslag dat onze inzending was uitgekozen. We hebben contact gezocht met mensen in Dublin en daarbuiten die voor de fieldtrip van belang waren. Waaronder mijn collega’s Agnieszka Kryzak en Beata Patuszynska, twee leden van Placemaking Europe kids, die op de conferentie Child in the City World congres aanwezig zouden zijn, hadden aangeboden om mee te helpen tijdens de fieldtrip, super!  

Omdat we ons goed wilden voorbereiden zijn we een paar dagen eerder naar Dublin afgereisd. Mede omdat we zelf wilden ervaren hoe het is om aan de linkerkant van de weg te fietsen in een hele andere fiets-infrastructuur te zijn dan zoals we die in Nederland kennen. Met de fantastische hulp en de onvoorwaardelijke inzet van fietsburgemeester, Donna Cooney, konden wij op 6 oktober een succesvolle fieldtrip uitvoeren onder leiding van de kinderen door Dublin. Wat een rit was dat! 

Hoe zag onze fieldtrip eruit?
Georganiseerd door gooitz, De Kleine Gast, Agnieszka Kryzak en Beata Patuszynska en onder de bezielende leiding van Donna Cooney, trotse fietsburgemeester van Dublin (BYCS) en wethouder bij Dublin city council fietsten we met 20 kinderen van St Audoen’school, 25 deelnemers van het congres, drie politiemannen – Gardai – op de fiets, een journalist van de Irish Times op de fiets, een journalist van RTE Radio 1 op de fiets. Tijdens de fieldtrip werden stedenbouwkundigen, beleidsmakers, ontwerpers, verkeerskundigen enzovoort uitgenodigd voor een fietstocht door de binnenstad van Dublin. Wetende dat kinderen hun omgeving op een andere manier beleven is één ding, ‘Through the Tunnel heeft elke deelnemer het perspectief van een kind van dichtbij laten ervaren. Wat als we 1 meter lang waren, nog niet konden horen waar geluiden vandaan komen, koker visie zouden hebben en snel afgeleid zijn? Hoe zouden we ons voelen en de plek ervaren? 

De mensen die meegedaan hebben aan de fieldtrip hebben een schitterende ervaring gekregen. Net als de organisatoren;-)

Fotos in deze galerij: Gooitske Zijlstra, Maud de Vries, Dublin City Council.


Het kan niet vaak genoeg gezegd, dat we zonder de fijne samenwerking met Deborah Clarke van Dublin city council, die nauw betrokken was bij de organisatie van de conferentie en fietsburgemeester Donna Cooney was dit niet gelukt. Onze dank is heel groot!

 

Luister hier het interview met RTW Radio one terug. 

Bekijk hier het artikel en ‘Image of the day’ door de Irish Times 


je kunt mij ook volgen via deze social media kanalen
© Copyright 2011 Gooitz | Website door Friks Web & Marketing